Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2016

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III edycji konferencji branżowej pt. Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2016 Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych, która odbędzie się 11 maja 2016r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie stosowania optymalnych technologii budowy, remontu, modernizacji i utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do: 

  • zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej,
  • przewoźników kolejowych, właścicieli i zarządców bocznic kolejowych,
  • samorządów lokalnych wszystkich szczebli,
  • producentów urządzeń i systemów bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych,
  • wykonawców remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej,
  • projektantów infrastruktury drogowej i kolejowej oraz personelu nadzoru budowlanego.

W trakcie konferencji przewidujemy prezentacje najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa, komfortowi przejazdu oraz ograniczeniu kosztów utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych zarówno po stronie drogi, jak i torów.