Przejazdy Kolejowe 2015

Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych

18 marca 2015r

9:30 - 10:00  Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00 - 11:30  Sesja I

11:30 - 11:45  Przerwa kawowa

11:45 - 13:15  Sesja II

13:15 - 13:30  Przerwa kawowa

13:30 - 14:30  Sesja III

  • Szacowanie ryzyka: bezpośredniego, wspólnego i stron trzecich, na przejazdach kolejowych w kontekście wymogów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury
    Piotr Kazimierowski – AUDIT RAIL sp. z o.o.

 14:30 – 15:00  Lunch