Rada programowa

prof. dr hab. inź. Janusz Dyduch – Przewodniczący KT PAN (Przewodniczący Rady Programowej)

dr Mirosław Antonowicz - Akademia Leona Koźmińskiego

dr Jakub Majewski - Fundacja ProKolej

mgr inż. Piotr Kazimierowski – AUDIT RAIL sp. z o.o.

mgr Stanisław Biega – Centrum Zrównoważonego Transportu