Warunki udziału

Warunkiem udziału w III edycji ogólnopolskiej konferencji Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2016 
jest nadesłanie e-mailem lub faksem na adres organizatora wypełnionego i podpisanego przez
upoważnione osoby Formularza Zgłoszenia Udziału oraz opłacenie udziału w konferencji:

  • - dla firm – koszt udziału wynosi 500 zł netto + VAT od osoby
  • - dla zarządców infrastruktury – koszt udziału wynosi 300 zł netto + VAT od osoby

Należność za udział w konferencji należy przelać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 roku na rachunek bankowy organizatora:

AKSON MEDIA Sp. z o.o.
ul. Sokola 14 lok 17
82-500 Kwidzyn
NIP: 581-195-83-14
REGON: 222062220

PKO Bank Polski SA I Oddział w Kwidzynie
92 1020 1778 0000 2902 0116 5190 

z dopiskiem „PKD2016

 

Koszt uczestnictwa obejmuje:

  • udział w konferencji
  • materiały konferencyjne 
  • obsługę konferencji
  • lunch

 

  1. Uczestnik może wycofać się z udziału w seminarium bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Po upływie tego terminu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 20% ceny.
  2. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia z zapłaty w pełnej wysokości należności.
  3. W przypadku, gdyby konferencja nie odbyła się z winy organizatora, zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 14 dni od daty odwołania imprezy.