Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o:

  1. pobranie i wypełnienie formularza zgłoszenia udziału w konferencji
  2. opłacenie udziału w konferencji
    - 500,00 zł netto + VAT  dla przedstawicieli firm
    - 300,00 zł netto + VAT  dla przedstawicieli zarządców infrastruktury drogowej, kolejowej, tramwajowej
  3. przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia udziału do 30 kwietnia 2016 r na numer faksu lub e-mail
  4. Szczegółowych informacji na temat udziału w konferencji udzielają organizatorzy

 

tel. (55) 618 20 80 
kom. 887 798 960
fax. (55) 618 20 90

konferencje@aksonmedia.pl
biuro@aksonmedia.pl